Sunday Jun 25, 2023

Åp 9:1-12. En demonisk plage: Brønnen til avgrunnen åpnes | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Synet av den femte engelen som blåser i basun viser til at det skal inntreffe en fryktelig plage med vesener som skal pine menneskene. Det er en demonisk plage, hvor herskeren over disse skapningene er avgrunnens engel.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320