Friday Jun 30, 2023

Åp 9:13-21. Tallet på soldater var 200 millioner | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Dette synet handler om at den sjette engel blåser i basun. Dette fører til en enorm krig som har sitt episenter i Midt-Østen. En lignende krig har aldri før skjedd, for gjennom denne krigen blir en-tredjedel av menneskene på jorden drept.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320