Tuesday May 02, 2023

Åp 1:4-8. Se, han kommer i skyene | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Ved sitt første komme på jorden viste Jesus seg som Herrens lidende tjener. Han ble fornedret og mishandlet, ja, hengt på et kors for å dø. Når han kommer igjen er det ikke lenger mulig å opphøye seg over ham. Jesus skal komme som kongenes konge - og han skal dømme levende og døde.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822