Monday May 01, 2023

Åp 1:1-3. Tiden er nær! | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Johannes' Åpenbaring er en helt spesiell bok. I denne boken er det Guds Sønn, Jesus Kristus, som selv har latt oss få vite det vi trenger om den siste, korte innhøstningstid som er igjen på denne jord - før vi alle skal stå opp til dom. Den tid vi er i verden er vi i en strid imot mørkets makter, så vi må holde oss til Jesu ord for å bli bevart gjennom den forvirrende og skremmende tid som skildres i denne boken.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822